Prawo rodzinne

Kompleksowa reprezentacja Klientów w sprawach:
  • rozwód i separację;
  • alimenty
  • podział majątku wspólnego małżonków;
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej I zarząd majątkiem wspólnym;
  • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie czy też zawieszenie władzy rodzicielskiej;
  • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka;
  • zakazanie osobistej styczności z dzieckiem;
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz macierzyństwa;
  • uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka
Image
© 2018 adwokatkatowice.net.pl All Rights Reserved.